ERM op de Monumentenbeurs

ERM verzorgt een stand en een aantal lezingen op de Monumentenbeurs, van 17 tot en met 19 mei a.s. in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De stand is gelijk rechts na de ingang te vinden en maakt onderdeel uit van een ‘duurzaamheidsstraat’ die eindigt bij het Restauratiefonds en de RCE.

Op woensdag 18 mei 2022 van 10:30 - 11:15 verzorgt Felix Kusters, duurzaamheidsadviseur bij ERM, een lezing over Isolatierichtlijnen voor monumentale daken. Die dag, dan van 13:30 - 14:30 spreken hij en Patricia de Vries van ERM, samen met Marc Stappers en Ilse Koreman, beiden van de RCE, over het lopende onderzoek ‘Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar’.

Donderdag 19 mei, van 11:45 tot 12:30 uur, houdt Christian Braak, directeur ERM, de lezing ‘Toekomst van de Bouw - het borgen van vakmanschap’.

U kunt zich via deze link gratis aanmelden. Kijk hier meer informatie over de Beurs Monument.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80