Chroom 6 in historisch schilderwerk: altijd aanwezig, maar beheersbaar

‘Deze bijeenkomst wijst uit dat Chroom 6 vrijwel altijd aanwezig is, maar gelukkig veilig kan worden verwijderd’. Dat stelde Arno Boon, directeur van BOEi, vast aan het eind van de kennisbijeenkomst over Chroom 6 die ERM op dinsdag 15 februari jl. voor ruim 80 belangstellenden via Teams verzorgde. Goed omgaan met zowel monumentenzorg als arbeidsveiligheid stond centraal. De bijeenkomst leerde dat de URL 4009 Historisch Schilderwerk voor zowel opdrachtgevers als opdrachtgevers goed werkt.

Klik hier voor de impressie van deze kennisbijeenkomst. Hier vindt u een overzicht van de tijdens de kennisbijeenkomst schriftelijk gestelde vragen en door de inleiders gegeven antwoorden.

Hieronder vindt u de presentaties van deze bijeenkomst:

Op deze pagina vindt u in het kort meer informatie over Chroom 6 in historische verflagen.


De eerste alarmerende berichten over Chroom 6 hadden te maken met treinen en vliegtuigen, maar het komt overal voor (foto’s RVB en Tak Architecten)

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80