Bijeenkomst ERM over nieuwe Omgevingswet en Wkb – 7 december 2023

In de wet- en regelgeving op het gebied van de bouw zijn grote veranderingen aanstaande. Volgend jaar treedt de Omgevingswet en de eerste fase van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. ERM organiseert op 7 december in Amersfoort een middagbijeenkomst (13.30 - 16.30 uur) hierover met expert Gert-Jan van Leeuwen.


Transformatie oude ketelhuis Vredestein Doetinchem - foto: Frank de Groot (hoofdredacteur Bouwkwaliteit)

Wanneer de nieuwe wetgeving van kracht wordt, is nog even onzeker doordat de Eerste Kamer recent nog om uitstel heeft gevraagd, maar dat het volgend jaar wordt, is vrijwel zeker.

Hoewel monumenten in die eerste fase nog buiten schot blijven, raken privaatrechtelijke veranderingen waarschijnlijk toch meteen ook de aannemers in de restauratiesector. En bij nieuwbouw in beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen aannemers en ook gemeenten, architecten en adviseurs nu al te maken krijgen met het stelsel van kwaliteitsborging. Wat betekent dit voor de monumentensector in brede zin? En hoe kunnen we ons het beste voorbereiden op fase 2 van de Wkb die staat gepland voor circa 1-1-2029?

Gert-Jan van Leeuwen neemt de aanwezigen mee in de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast zal er nagedacht worden over welke effecten de wetgeving heeft op het werken met de ERM-richtlijnen en de effecten op het gebied van restauratie, vergunningverlening en het toezicht op het werk aan monumenten. Ook de nieuwste politieke ontwikkelingen worden besproken.

Van Leeuwen vertelde eerder in onze nieuwsbrief dat de nieuwe wetgeving volgens hem ook kansen biedt aan de ERM-achterban. “Als je dit goed implementeert, dan hebben gecertifieerde bedrijven een voorsprong in de opdracht”, zo vertelde hij in mei. Lees hier het hele artikel.

De bijeenkomst is in het bijzonder bedoeld voor ambtenaren, ondernemers en uitvoerende partijen die in de praktijk met de nieuwe wetgeving te maken krijgen. Er is plek voor een beperkt aantal mensen, een selectie zal daarom mogelijk plaatsvinden op basis van achtergrond.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt, u kunt zich niet meer aanmelden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80