Aannemer/restauratie-bouwbedrijf (BRL 3000)

Versie 2.3 - 6 november 2020

beroepsgroep:

Restauratie-bouwbedrijf

werksoort:

Timmerwerk, Metselwerk

Inleiding

Met onze monumenten gaan we zorgvuldig om. Daarom verkeren veel monumenten in goede staat. Om dit zo te houden, moeten gespecialiseerde bedrijven de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden verrichten. Monumenten bestaan uit historische constructies, materialen en afwerkingen die sterk afwijken van nieuwbouw. Restauratie-bouwbedrijven of gespecialiseerde (hoofd)aannemers die werken volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 3000 hebben hiervoor de kennis en de ervaring in huis.

Een duurzaam resultaat

  • Een vlot verloop door organiserend vermogen bij complexe restauraties
  • Beoogde kwaliteit wordt vooraf samen bepaald en vastgelegd
  • Onafhankelijke externe toetsing borgt kwaliteit resultaat

Wat is belangrijk voor de kwaliteit van uitvoerend werk in monumenten?

1. Werkwijze van de (hoofd)aannemer


De (hoofd)aannemer heeft het organiserend vermogen om het bouwproces bij complexe restauraties vlot te laten verlopen en beschikt in eigen huis over de kerndisciplines timmerwerk en metselwerk. Ook zorgt de (hoofd)aannemer dat de gespecialiseerde bedrijven werken volgens de van toepassing zijnde URL-en, en tijdig in het bouwproces worden betrokken met respect voor elkaars werk.

2. Leveren van kwaliteit

De (hoofd)aannemer heeft personeel met kennis en ervaring. Afhankelijk van de opdracht (aanbesteding of bouwteam) wordt vooraf gekeken of de gewenste kwaliteit kan worden gehaald. Bij opdrachten zonder begeleiding van een adviseur of architect worden werkwijze en werkzaamheden samen met de opdrachtgever vastgelegd. De belangrijkste kwaliteitscontroles worden hiervoor vastgelegd. Bijvoorbeeld bij kritische leveringen (hout, baksteen), werkplannen, oplevering, nazorg en onderhoud, etc.

3. Externe toetsing

Hierbij wordt periodiek aan de hand van de betreffende BRL getoetst of de (hoofd)aannemer de werkzaamheden volgens de in de URL-en vastgelegde kwaliteit waarmaakt. Onderdeel van deze toetsing (audit) is altijd een bezoek van gerealiseerde projecten. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Deze legt de bevindingen vast in een rapport met aanbevelingen en verbeterpunten.

Zoek een erkend bedrijf

56 erkende bedrijven voor aannemer/restauratie-bouwbedrijf (brl 3000)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe een toegesneden aanpak van het monument te garanderen?

Herstel van monumenten is bijzonder vakwerk dat veel kennis en ervaring vereist. Daarom is het verstandig om een erkende (hoofd)aannemer in te schakelen. U vindt hier een overzicht van erkende (hoofd)aannemers die vallen onder de BRL 3000. Is uw aannemer niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de BRL 3000 in huis heeft. De beoordelingsrichtlijn bevat veel informatie van alle eisen waaraan de (hoofd)aannemer moet voldoen. De BRL3000 is hier te downloaden van de ERM-website.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80