Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL 2000)

Versie 5.0 - 21 mei 2021

beroepsgroep:

Monumenten-adviseur

werksoort:

Advies bouwkundig / duurzaamheid, Onderhoudsplan

Werkzaamheden

We gaan zorgvuldig om met onze monumenten. Hierdoor verkeert een groot deel in goede staat. Om dit zo te houden zijn gespecialiseerde adviseurs onmisbaar bij onderhoud, restauratie en verduurzaming. Adviseurs die werken volgens de BRL 2000, zijn experts op het gebied van historische constructies, materialen en afwerkingen. Zij leggen de verbinding met de eisen en uitdagingen van vandaag, zoals verduurzaming, brandpreventie, bemaling en monitoring.

Een duurzaam resultaat

  • Een erkend adviesbureau werkt onafhankelijk. Het advies staat volledig in dienst van de kwaliteit.
  • Het bureau is deskundig. Het controleert ook eerst zelf goed of het de gevraagde expertise en kwaliteit kan leveren.
  • De kwaliteit van het geleverde werk wordt getoetst door een externe, onafhankelijke partij.

Wat is belangrijk voor de kwaliteit van uitvoerend werk door erkende monumentenadviesbureaus?

1. Betrokkenheid


Het behoud van monumenten staat of valt met een doordachte en betrokken aanpak. Hierin staat respect voor het monument voorop en zijn de wensen van de opdrachtgever en de overheid geïntegreerd. Uitgangspunt bij het advies is altijd: niet meer dan strikt noodzakelijk en zo weinig als mogelijk is, op basis van de richtlijnen in de Restauratieladder.

2. Deskundigheid

Een volgens BRL 2000 erkend monumentenadviesbureau werkt met gespecialiseerd personeel dat systematisch wordt opgeleid en nageschoold. Voordat een opdracht wordt geaccepteerd, gaat het bureau na of alle vereiste kennis in huis is. Noodzakelijke expertise die ontbreekt, wordt extern ingehuurd om zo toch aan alle vereisten te voldoen.

3. Externe toetsing


Of het adviesbureau zijn activiteiten goed verricht, wordt periodiek getoetst aan de hand van de betreffende URL, o.a. door bezoek aan het gerealiseerde project. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport met aanbevelingen en verbeterpunten.

Zoek een erkend bedrijf

33 erkende bedrijven voor erkend monumenten adviesbureau (brl 2000)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe een hoogwaardig monumentenadvies te garanderen?

Herstel van monumenten vraagt om specialistisch werk met veel kennis en ervaring. Schakel daarom bij voorkeur een Erkend adviesbureau in voor de planvorming en begeleiding van uw project. De BRL 2000 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80