monumentenregie   monumententoezicht

Historisch Metaal

De regeling voor Historisch metaal zal bestaan uit:

  • Uitvoeringsrichtlijn Historisch metaal (ferro). Dit is nu een ontwerp-versie.
  • Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten.

De regeling voor historisch metaal vervangt de regeling voor smeedwerk. Op smeedwerk zijn nu nog van toepassing:

  • Normen en Beoordelingscriteria
  • Beoordelingsgrondslag en Reglement NGK

Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Normen en Beoordelingscriteria als de Beoordelingsgrondslag.
Een restauratiesmid die is gecertificeerd volgens deze documenten voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland, categorie specialistische restauratiebedrijven / smeedwerk.

Uitvoeringsrichtlijn (toekomstige regeling)

TitelVersieDatumOpmerking
Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Historisch metaal (ferro) (URL 4012)0.1624 maart 2017Ontwerp-versie. U kunt reageren t/m 8 mei 2017.

Beoordelingsrichtlijn (toekomstige regeling)

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000)1.34 november 2016Te gebruiken in combinatie met de URL 4012.  

Uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn (huidige regeling)

TitelVersieDatumOpmerking
Normen en Beoordelingscriteria restauratie ijzer1.0januari 2010Wordt vervangen door URL 4012, in combinatie met BRL 4000.
Beoordelingsgrondslag en Reglement NGK-erkende smederij1.0januari 2010Idem 
Conformiteitsverklaring NGK-erkende smederij1.0januari 2010Idem 

Informatieve documenten

TitelVersieDatumOpmerking
Brochure NGK-erkende smederij januari 2010 
Aanmeldingsformulier NGK-erkende smederij januari 2010 
Voorbeeld Handboek NGK-erkende smederij1.0januari 2010 
Checklist NGK-erkende smederij1.0januari 2010