monumentenregie   monumententoezicht

Uitvoeringsrichtlijnen en BRIM-beschikkingen

Het gebruik van sommige uitvoeringsrichtlijnen wordt voorgeschreven in beschikkingen waarbij door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) een Instandhoudingssubsidie (BRIM) wordt toegekend. Dat gebeurt alleen als dat passend is bij de inhoud van de werkzaamheden waarvoor subsidie verleend wordt. Het gaat in 2017 om de volgende uitvoeringsrichtlijnen: 

RichtlijnTitelOmschrijving
URL 2004Kleurhistorisch onderzoekOnderzoek m.b.t. een object, gebouw (in- en /of exterieur) of samenstel van gebouwen
URL 3001Historische houtconstructiesBalklagen/gebinten – kapconstructies – geveltimmerwerk - binnentimmerwerk
URL 4001Historisch timmerwerkGeveltimmerwerk (bv kozijnen), afbouwtimmerwerk en trappen
URL 4002Glaspanelen in loodGlaspanelen (advies en realisatie)
URL 4003Historisch metselwerkMuren en allerlei ander metselwerk
URL 4004RietRiet op daken, wanden en molens
URL 4006Historisch voegwerkDiverse soorten voegwerk aan gevels en ander metselwerk
URL 4007SteenhouwwerkNatuursteen (advies en realisatie)
URL 4009Historisch schilderwerkSchilderwerk en allerlei bijzondere technieken
URL 4010Historisch leidakNatuurleien in maasdekking en in rijndekking
URL 4013Historisch parketHistorisch parket en houten afwerkvloeren
URL 5001HoutaantastingBestrijden houtaantasting door zwammen en insecten
URL 6010HovenierswerkHovenierswerken historische tuinen en parken
URL 7010Historische orgelsOnderhoud en restauratie van historische orgels, in het bijzonder monumentale pijporgels