Restauratie van historisch parket

Historische parketvloeren zijn mooi. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het interieur van een monument. Zij vormen een illustratie van de vormgeving, de beleving en het gebruik van de ruimte in het verleden. Een bepaalde indeling of lijnvoering in een parketvloer, die ook herkenbaar is in het plafond of de wanden, laat zien hoezeer de verschillende onderdelen van het interieur met veel zorg zijn ontworpen en vormgegeven.

De brochure is kosteloos (5 stuks) te bestellen bij de stichting ERM, e-mail: secretariaat@stichtingERM.nl, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de brochure ook downloaden.