Kennis en kunde 

Restaureren  van monumenten vraagt om specifieke kennis en kunde (vaardigheden) van de betrokken bedrijven en overheden, maar vooral van de mensen in die organisaties.

Het maakt daarbij niet uit waar je als bedrijf/overheid of persoon betrokken bent in het restauratieproces. De architect, de adviseur, de plantoetser/ vergunningverlener, de toezichthouder, de (gespecialiseerde) aannemer, erfgoedhovenier:  een ieder moet beschikken over de kennis en vaardigheden die voor zijn of haar taak nodig zijn.

Kennis en kunde in erkenningsregelingen
ERM wil de kwaliteit van de werkzaamheden bij het restaureren van (gebouwde en groene) monumenten bevorderen. ERM tracht dit doel te bereiken door het maken en actueel houden van duidelijke werkafspraken over de uitvoering van restauratiewerkzaamheden. De uitwerking hiervan vindt onder meer plaats in erkenningsregelingen. Binnen de erkenningsregelingen wordt steeds aandacht besteed aan het opleiden en bijscholen van medewerkers en de prestaties in de restauratiepraktijk. Bovendien worden leerling-werkplaatsen waar mogelijk gestimuleerd.

Opleidingen en cursussen
In dit deel van de site vindt u informatie over opleidingen en cursussen. Gekeken is naar opleidingen en cursussen die specifiek toegespitst zijn op het onderhouden, restaureren en herbestemmen van (gebouwde en groene) monumenten. Om u een overzicht te geven van de mogelijkheden hebben we onderscheid aangebracht in een vier categorieën. We pretenderen hierbij niet volledig te zijn.

Documentatie
Het regelmatig raadplegen van boeken en publicaties is bij het restauratieproces  van groot belang. Hieronder vindt u een aantal plaatsen waar u terecht kunt voor een uitgebreide collectie documentatiemateriaal:

Per provincie zijn over het algemene ook één of meerdere archieven die zich richten op de geschiedenis (incl. de monumenten) van de eigen provincie. Mocht u als lezer van deze site suggesties voor aanvullingen hebben dan horen wij dat graag. U kunt mailen naar secretariaat@stichtingERM.nl