monumentenregie   monumententoezicht

SamenWerken aan Restauratiekwaliteit

Nieuws

01-05-2017 - Grote belangstelling voor nieuwe Model Restauratiebestek

‘Dit heeft meer de omvang van een congres dan van een workshop’, constateerde Marjella Prins bij aanvang van haar...

20-04-2017 - Onzichtbare restauratie eeuwenoud parket

Een van de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) is de URL voor Historische parketvloeren. In het aprilnummer van het magazine...

06-04-2017 - ERM en SRR werken aan Restauratorenregister

Stichting ERM en de Stichting Restauratoren Register (SRR) gaan gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van een...

06-04-2017 - URL Historisch metaal: een waardig opvolger van NGK-richtlijnen

Een van de oudste kwaliteitsrichtlijnen voor het restaureren betreft het vervaardigen en restaureren van smeedwerk. De...

28-03-2017 - Het restauratiebestek voor monumenten: innovatie van het verleden

Restauratiearchitecten, -adviseurs en -aannemers werken samen aan de ontwikkeling van een modelbestek voor werkzaamheden aan...

28-03-2017 - Geslaagde bijeenkomst van het Platform Monumenten Toezicht - 22 maart 2017

Zo’n tachtig toezichthouders, afkomstig uit het gehele land, spraken woensdag 22 maart over het thema ‘Monument en brand...

24-03-2017 - Balans zoeken bij verduurzaming van een monument

‘Ooit wogen deze schuiframen twaalf kilo, nu zijn ze vier keer zo zwaar en kijk eens hoe soepel ze omhoog en naar beneden...

Nieuwsarchief >