monumentenregie   monumententoezicht

SamenWerken aan Restauratiekwaliteit

Nieuws

30-10-2017 - Waarom kennis over erfgoed ook bij overheden zo belangrijk is

Rijk, provincies en gemeenten hebben een belangrijke rol in de zorg voor het erfgoed. Vergunningen, subsidies, toezicht en...

30-10-2017 - Ontwikkelingen erfgoedzorg vragen om goede bijscholing

‘Hoe kunnen we ons erfgoed toekomstbestendig maken?’ is een van de doelen van het overheidsproject Erfgoed Telt. Sinds de...

24-10-2017 - Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: ‘Praktijkvragen en oplossingen’ - 21 november 2017

De ambtenaar die op de lokale monumentenzorg toezicht houdt, staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Vermindert de kwaliteit...

04-10-2017 - Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed - 30 november 2017

Deze dag gaat over de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergrondse erfgoed. Wat kun je in hedendaagse...

02-10-2017 - URL 4012 Historisch metaal (ferro) gereed

Na een lange voorbereidingstijd is hij gereed voor gebruik: de nieuwe uitvoeringsrichtlijn voor historisch metaal (ferro). De...

29-09-2017 - Jaarverslag 2016: Toenemend gebruik van uitvoeringsrichtlijnen

Met de publicatie van een aantal nieuwe richtlijnen in de monumentenzorg, heeft ERM in 2016 verder gewerkt aan de ambitie om te...

28-09-2017 - Aandacht van Erfgoed Telt gevraagd voor borging restauratiekwaliteit

ERM wil een strategische bijdrage leveren aan het project ‘Erfgoed Telt’ van het ministerie van OCW. In dit project wil de...

Nieuwsarchief >